Before a society we are atoms

» Plora, però lentament «

Think organitza cada debat en trés articles organitzats segons la seva profunditat: societat (la menys profunda), personal (entre mig) i universal (la més profunda )  

Debats

Click aquí —> 🔘   Aquest debat busca trobar una resposa a que som, que ens suposa tenir conciència i estar presents a la vida, quin propòsit te que estiguem vius……

Click aquí —> 🔘

Click aquí —> 🔘

Click aquí—> 🔘

Click aquí—> 🔘

Contenido del conmutador
Contenido del conmutador
Contenido del conmutador